Tủ hạ thế & tụ bù công suất 1600kvar – Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng